Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Kompany is een samenwerkingsverband van komkommertelers. Met ruim 400 miljoen komkommers is Kompany de grootste afzetorganisatie voor komkommers in Eu...

Doelstelling

Missie

Kompany is een afzetorganisatie van en voor de telers!!! Zij streeft er naar om in teamverband haar hoofdproducten komkommers en trostomaten klantgeri...

Nieuws